Samen sterk

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut van FysioSas.

 • Kan je een afspraak niet nakomen? Zeg deze dan 24 uur van te voren af. Bij het niet of te laat afzeggen, behouden wij ons recht om het tarief van de niet-nagekomen afspraak in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.
 • De betaling dient plaats te vinden binnen de betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 • Het te betalen bedrag kan voldaan worden t.a.v. FysioSas op het rekeningnummer NL 86 ABNA 0109 4574 98.
 • Het te betalen bedrag kan ook voldaan worden aan de hand van een digitaal betaalverzoek via Tikkie. Deze link ontvang je per mail.
 • Na het verstrijken van de eerste betaaltermijn treedt verzuim in en zal een betalingsherinnering/herinneringsnota verstuurd worden.
 • Na het verstrijken van de tweede betaaltermijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut van FysioSas vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.
Fysio Heino
Fysio Heino
Samen sterk

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut van FysioSas.

 • Kan je een afspraak niet nakomen? Zeg deze dan 24 uur van te voren af. Bij het niet of te laat afzeggen, behouden wij ons recht om het tarief van de niet-nagekomen afspraak in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.
 • De betaling dient plaats te vinden binnen de betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 • Het te betalen bedrag kan voldaan worden t.a.v. FysioSas op het rekeningnummer NL 86 ABNA 0109 4574 98.
 • Het te betalen bedrag kan ook voldaan worden aan de hand van een digitaal betaalverzoek via Tikkie. Deze link ontvang je per mail.
 • Na het verstrijken van de eerste betaaltermijn treedt verzuim in en zal een betalingsherinnering/herinneringsnota verstuurd worden.
 • Na het verstrijken van de tweede betaaltermijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut van FysioSas vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.
Heb je klachten en wil je een afspraak inplannen?

Plan online je afspraak in!